Cùng khám phá một câu chuyện mà chắc có lẽ anh em đã từng được nghe kể thậm trí là chứng kiến trong cuộc sống này, bộ phim có tên Tên côn đồ phang đứa con gái mới lớn của con nợ xoay quanh chủ đề tín dụng đen và hệ quả mà nó để lại cho những người đi vay.